Tiedätkö askelmoottorin

Askelmoottori on avoimen silmukan ohjauskomponentti, joka muuntaa sähköisen pulssisignaalin kulma- tai lineaariseksi siirtymäksi. Ylikuormituksen tapauksessa moottorin nopeus, pysäytysasento riippuu vain pulssisignaalin taajuudesta ja pulssin luvusta, eikä kuormituksen muutos vaikuta siihen, toisin sanoen pulssisignaalin lisäämiseksi moottoriin moottori pyörii askelkulma. Tämän lineaarisen suhteen olemassaolo yhdistettynä vain askelmoottorin jaksolliseen virheeseen eikä kumulatiiviseen virheeseen ja niin edelleen. Se tekee askelmoottorin käytöstä erittäin helppoa nopeuden, sijainnin ja muiden säätöalueiden ohjaamiseen.

1.Stepper-moottorin ominaisuudet

<1> kiertokulma on verrannollinen tulopulssiin, joten korkean tarkan kulman ja tarkan paikannuksen vaatimukset voidaan saavuttaa käyttämällä avoimen silmukan ohjausta.
<2> hyvä alku, pysäytys, positiivinen ja negatiivinen vaste, helppo hallinta.
<3> kulmavirheen jokainen vaihe on pieni eikä kumulatiivista virhettä ole.
<4> kontrolloidulla alueella pyörimisnopeus on verrannollinen pulssin taajuuteen, joten lähetysalue on hyvin laaja.
<5> lepoasennossa askelmoottorilla on suuri pitomomentti pysyäksesi pysäytysasennossa tarvitsematta käyttää jarrua, jotta se ei pyöri vapaasti.
<6>: lla on erittäin korkea kierrosluku.
<7> korkea luotettavuus, ei huoltoa, koko järjestelmän alhainen hinta.
<8> helppo hukata askel suurella nopeudella
<9> pyrkii tuottamaan tärinää tai resonanssiilmiötä tietyllä taajuudella

2. askelmoottoreiden terminologia

* Vaihenumero: Yleisesti käytetään virityskelojen logaritmia, jotka muodostavat eri magneettikentät napoille N ja S. M
* Vaiheiden lukumäärä: Magneettikentän tai johtavan tilan jaksottaisen muutoksen suorittamiseen tarvittavien pulssien lukumäärä on N tai pulssien lukumäärä, jota moottori tarvitsee pyörittämään hampaan nousukulmaa. Otetaan esimerkiksi nelivaiheinen moottori, on olemassa nelivaiheinen nelivaiheinen suoritustila, nimittäin AB-BC-CD-DA-AB, nelivaiheinen kahdeksan vaiheen suoritustila, nimittäin A-AB-B-BC- C-CD-D-DA-A.
* Askelkulma: Pulssisignaalia vastaavasti moottorin roottorin kulmapoikkeama on esitetty. = 360 astetta (roottorin hampaiden lukumäärä J * toimeenpanovaiheiden määrä). Otetaan tavanomainen kaksi- ja nelivaiheinen moottori, jossa on roottorin hampaat, esimerkkinä 50-hampaisesta moottorista. Nelivaiheisessa suorituksessa askelkulma on = 360 astetta /(50*4)=1,8 astetta (tunnetaan yleisesti nimellä koko vaihe), kun taas kahdeksan vaiheen suorituksessa askelkulma on = 360 astetta / (50 * 8) = 0,9 astetta (yleisesti tunnettu puoliporrasta).
* Sijoitusmomentti: kun moottoria ei ole kytketty jännitteeseen, itse moottorin roottorin lukitusmomentti (johtuu magneettikentän hampaan muodon harmonisista vaikutuksista ja mekaanisista virheistä).
* Staattinen vääntömomentti: moottorin akselin lukitusmomentti, kun moottori ei pyöri nimellisen staattisen sähköisen toiminnan aikana. Tämä vääntömomentti on vakio moottorin tilavuuden (geometrisen koon) mittaamiseen ja on riippumaton käyttöjännitteestä ja virtalähteestä. Vaikka staattinen vääntömomentti on verrannollinen sähkömagneettisen virityksen ampeerikierrosten lukumäärään ja liittyy kiinteän vaihteen roottorin väliseen ilmarakoon, ei ole suositeltavaa vähentää liikaa ilmarakoa ja lisätä viritysamperikierroksia staattisen tilanteen parantamiseksi. vääntömomentti, joka aiheuttaa moottorin lämmityksen ja mekaanisen melun.


Lähetysaika: Joulukuu 02-2020